Aktualności
 Home / Dla mediów / Aktualności

Aktualności

BIK S.A. planuje Ofertę Publiczną i debiut na GPW

Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. planuje Ofertę Publiczną i debiut na GPW. Spółka planuje przeprowadzić publiczną ofertę akcji w czwartym kwartale 2015 r. Zakładana wartość oferty wynosi kilkadziesiąt milionów złotych.

Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. z siedzibą w Krakowie została założona w 1996 r., a działalność operacyjną w obecnym kształcie prowadzi od roku 2000. BIK S.A. tworzy Grupę Kapitałową, w której jest jednostką dominującą. Grupa BIK działa na rynku nieruchomości komercyjnych, specjalizując się przede wszystkim w budowie, wynajmie i zarządzaniu nowoczesnymi powierzchniami magazynowymi. Dotychczas Grupa BIK zrealizowała inwestycje w Ożarowie Mazowieckim, Pruszczu Gdańskim, Sosnowcu oraz dwie inwestycje w Krakowie o łącznej powierzchni najmu przekraczającej 80 tys. mkw. Obecnie Grupa BIK planuje realizację trzeciego Centrum Logistycznego w Krakowie.

 

Od 2010 roku Grupa BIK w ramach ekspansji i dywersyfikacji działalności rozpoczęła również inwestycje w obiekty handlowe. Dotychczas zrealizowane zostały dwie galerie handlowe: jedna w Puławach, a druga w Bielsku-Białej. W przygotowaniu jest projekt nowej Galerii Handlowej w Dzierżoniowie. Obiekt zlokalizowany będzie w samym centrum miasta i obejmuje budowę galerii o dwóch kondygnacjach wraz ze 105 miejscami parkingowymi. Łączna powierzchnia najmu wynosić będzie ok. 5 tys. mkw.

 

„Rynek nieruchomości magazynowych, na którym działa BIK S.A. w dalszym ciągu dynamicznie się rozwija i widać wyraźne zapotrzebowanie na nowe powierzchnie magazynowe. Biorąc pod uwagę sprzyjające otoczenie gospodarcze i potencjał naszej Grupy podjęliśmy decyzję o pozyskaniu kapitału z Giełdy w celu przyśpieszenia rozwoju” – powiedział Mirosław Koszany, Prezes Zarządu BIK SA.

 

Na koniec 2014 r. Grupa BIK osiągnęła skonsolidowane przychody ze sprzedaży na poziomie
18,6 mln zł, czyli o około 10 proc. wyższe w stosunku do roku poprzedniego. Zysk operacyjny wyniósł 11,3 mln zł, wartość portfela nieruchomości inwestycyjnych Grupy BIK wyniosła 195,8 mln zł (wzrost o 16 % r/r), a wartość kapitałów własnych 76,4 mln zł (wzrost o 4% r/r).

Oferta publiczna Biura Inwestycji Kapitałowych S.A. jest przygotowywana wspólnie z Domem Maklerskim BDM S.A., który jest oferującym akcje.

***

 

Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. jest deweloperem powierzchni komercyjnych. Specjalizuje się w budowie i wynajmie nowoczesnych powierzchni magazynowych. Grupa BIK do tej pory zrealizowała inwestycje magazynowe w Krakowie, Ożarowie Mazowieckim, Pruszczu Gdańskim i Sosnowcu. Nieruchomości, które tam powstały, dysponują prawie 85 tys. mkw. nowoczesnej powierzchni magazynowej. Obiekty te spełniają najwyższe światowe standardy.

 

Drugim filarem działalności jest budowa i wynajem nowoczesnych powierzchni handlowych. Pierwszym oddanym do użytku obiektem był Retail Park Puławy. Pod koniec 2014 r. otwarty został Retail Park Bielsko-Biała. Przygotowywane jest rozpoczęcie budowy Galerii Dzierżoniów.

 

Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. rozwija działalność od 1996 roku. Potwierdzeniem wysokiej jakości realizowanych przez spółkę obiektów logistycznych jest nagroda I stopnia „Budowa Roku” przyznana Centrum Logistycznemu Ożarów Mazowiecki za cały przebieg procesu inwestycyjnego wraz z oceną projektu architektonicznego.

***

Niniejsza informacja jest materiałem reklamowym i promocyjnym w rozumieniu art. 53 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 roku poz. 1382). Jednocześnie Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. informuje, że w związku z ofertą publiczną Biura Inwestycji Kapitałowych S.A. zostanie opublikowany Prospekt Emisyjny. Po opublikowaniu Prospekt Emisyjny będzie dostępny w wersji elektronicznej na stronie internetowej Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. pod adresem www.bik.com.pl. i na stronie internetowej Domu Maklerskiego BDM S.A. pod adresem www.bdm.com.pl.

 

 

 

 Dodatkowych informacji udzielają:
Agencja Tauber Promotion
Mariusz Skowronek
e-mail: mskowronek@tauber.com.pl
Tel.: +22 833 35 02; 698 612 866


Andrzej Kazimierczak,
e-mail: akazimierczak@tauber.com.pl
Tel.: +22 833 35 02; 691 507 173