Aktualności
 Home / Dla mediów / Aktualności

Aktualności

Grupa BIK planuje rozbudowę dwóch parków logistycznych

Grupa BIK opublikowała wyniki finansowe, zgodnie z którymi w 2020 roku osiągnęła 17,3 mln zł skonsolidowanych przychodów. Wypracowała jednocześnie 9,2 mln zł zysku netto, co oznacza ponad dwukrotny wzrost w porównaniu z poprzednim rokiem. Wartość kapitałów własnych wzrosła o 10% do 101,4 mln zł. Grupa BIK na koniec minionego roku posiadała prawomocne pozwolenia na rozbudowę dwóch parków logistycznych łącznie o 36,4 tys. m2 powierzchni magazynowej.

Deweloper nowoczesnych powierzchni magazynowych i handlowych w 2020 r. osiągnął blisko 17,3 mln zł skonsolidowanych przychodów i był to wynik o 6% niższy niż w poprzednim roku.  Grupa BIK wypracowała natomiast 9,2 mln zł zysku netto, co oznacza ponad dwukrotny wzrost względem 2019 r. (osiągnęła wówczas 3,7 mln zł). Wartość kapitałów własnych (aktywów netto) wzrosła o 10% do 101,4 mln zł. Z kolei wartość nieruchomości inwestycyjnych na koniec minionego roku była na poziomie 175 mln zł.

 

„Miniony rok przyniósł dla nas jak i dla wszystkich w naszym kraju nowe wyzwania związane z ogólnoświatową pandemią. Na szczęście branża, w której działamy, czyli budowa nowoczesnych powierzchni logistycznych, cały okres pandemii przeszła bardzo stabilnie. Widać to również w rocznych wynikach naszej Grupy” - powiedział Mirosław Koszany, Prezes Zarządu Biura Inwestycji Kapitałowych S.A.

 

W minionym roku Grupa BIK oddała do użytkowania centrum logistyczne BIK Park Wrocław I o powierzchni 25 tys. m2. „Na przełomie lutego i marca ub.r. do obiektu wprowadził się pierwszy najemca – firma Dachser. Zakończenie prac budowlanych i odbiory budynku niestety zbiegły się już w czasie z wybuchem pandemii i pierwszym lockdownem w naszym kraju. To oczywiście wpłynęło na tempo zakończenia prac na budowie pierwszego etapu” – dodał Mirosław Koszany.

 

Na koniec minionego roku Grupa BIK miała wynajęte 100% powierzchni magazynowych we wszystkich posiadanych obiektach. W przygotowaniu miała również dwie kolejne inwestycje. Pierwsza dotyczyła budowy drugiej fazy parku logistycznego BIK Park Wrocław I, a druga rozbudowy BIK Park Sosnowiec II.  W obu projektach Grupa BIK posiadała już prawomocne pozwolenie na budowę. Centrum logistyczne pod Wrocławiem może powiększyć się o kolejnych 22 tys. m2 powierzchni magazynowej, a w Sosnowcu o 14,4 tys. m2.

 

W lutym br. akcjonariusze kontrolujący większościowy pakiet akcji podpisali umowę inwestycyjną określającą zasady zbycia pakietu kontrolnego akcji na rzecz funduszu NREP NSF IV HOLDING 2. Zagraniczny fundusz ogłosił jednocześnie wezwanie do nabycia większościowego pakietu akcji. W wyniku tego wezwania NREP NSF IV HOLDING 2 poinformował o nabyciu 98,9% kapitału spółki. „Zgodnie z zapowiedziami ogłoszonymi w wezwaniu należy się spodziewać, że fundusz NREP NSF IV HOLDING 2 będzie dążył do wycofania akcji spółki z publicznego obrotu” – stwierdził Mirosław Koszany.