Dane kontaktowe
 Home / Kontakt / Dane kontaktowe

Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A.

ul. Albatrosów 2
30-716 Kraków

tel. (+48 12) 651 - 82 - 80
 
e-mail: biuro@bik.com.pl


Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie,
XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
KRS 0000121747;
REGON: 351062897;
NIP: 6761109914;
Kapitał zakładowy:  4 166 267 zł opłacony w całości

Zapraszamy do kontaktu

Wszelkie wiadomości prosimy kierować do nas za pośrednictwem poniższego formularza kontaktowego.