Raporty
 Home / Relacje Inwestorskie / Raporty

Raporty bieżace

RAPORT BIEŻĄCY NR 34/2021

Zawieszenie obrotu akcjami Emitenta. Czytaj więcej...

RAPORT BIEŻĄCY NR 33/2021

Odwołanie oraz powołanie członków Rady Nadzorczej na wspólną kadencję. Czytaj więcej...

RAPORT BIEŻĄCY NR 32/2021

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Czytaj więcej...

RAPORT BIEŻĄCY NR 31/2021

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29 kwietnia 2021 roku. Czytaj więcej...

RAPORT BIEŻĄCY NR 30/2021

Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Emitenta. Czytaj więcej...

RAPORT BIEŻĄCY NR 29/2021

Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Emitenta. Czytaj więcej...

RAPORT BIEŻĄCY NR 28/2021

Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Emitenta. Czytaj więcej...

RAPORT BIEŻĄCY NR 27/2021

Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Emitenta. Czytaj więcej...

RAPORT BIEŻĄCY NR 26/2021

Zawiadomienie o przekroczeniu progu 90% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Czytaj więcej...

RAPORT BIEŻĄCY NR 25/2021

Zmiana terminu publikacji raportów rocznych za rok 2020 Czytaj więcej...