Raporty
 Home / Relacje Inwestorskie / Raporty

Raporty bieżace

RAPORT BIEŻĄCY NR 44/2021

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Czytaj więcej...

RAPORT BIEŻĄCY NR 43/2021

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 23 czerwca 2021 roku. Czytaj więcej...

RAPORT BIEŻĄCY NR 42/2021

Złożenie wniosku do Komisji Nadzoru Finansowego o zezwolenie na wycofanie akcji spółki z obrotu na rynku regulowanym. Czytaj więcej...

RAPORT BIEŻĄCY NR 41/2021

Zawarcie transakcji zabezpieczającej zmianę stopy procentowej (IRS) przez spółkę zależną od Emitenta Czytaj więcej...

RAPORT BIEŻĄCY NR 40/2021

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Czytaj więcej...

RAPORT BIEŻĄCY NR 39/2021

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 16 czerwca 2021 roku. Czytaj więcej...

RAPORT BIEŻĄCY NR 38/2021

Treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 23 czerwca 2021 roku. Czytaj więcej...

RAPORT BIEŻĄCY NR 37/2021

Informacje zawarte w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Czytaj więcej...

RAPORT BIEŻĄCY NR 36/2021

Treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 16 czerwca 2021 roku. Czytaj więcej...

RAPORT BIEŻĄCY NR 35/2021

Informacje zawarte w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Czytaj więcej...