Raporty
 Home / Relacje Inwestorskie / Raporty

Raporty okresowe

Skonsolidowany raport kwartalny 1Q 2021

Skonsolidowany Raport Kwartalny Grupy Kapitałowej BIK S.A. za okres 3 miesięcy zakończony 31.03.2021 r. Czytaj więcej...

Skonsolidowany Raport Roczny 2020

Skonsolidowany Raport Roczny za 2020 r. opublikowany w dn. 28.04.2021 r. Czytaj więcej...

Jednostkowy Raport Roczny 2020

Jednostkowy Raport Roczny za 2020 r. opublikowany w dn. 28.04.2021 r Czytaj więcej...

Skonsolidowany raport kwartalny 3Q 2020

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2020 r. Czytaj więcej...

Skonsolidowany Raport Półroczny 1H 2020

Skonsolidowany Raport Półroczny za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2020 r. Czytaj więcej...

Skonsolidowany raport kwartalny 1Q 2020

Skonsolidowany Raport Kwartalny Grupy Kapitałowej BIK S.A. za okres 3 miesięcy zakończony 31.03.2020 r Czytaj więcej...

Skonsolidowany Raport Roczny 2019

Skonsolidowany Raport Roczny za 2019 r. opublikowany w dn. 28.04.2020 r. Czytaj więcej...

Jednostkowy Raport Roczny 2019

Jednostkowy Raport Roczny za 2019 r. opublikowany w dn. 28.04.2020 r Czytaj więcej...

Skonsolidowany raport kwartalny 3Q 2019

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2019 r. Czytaj więcej...

SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY 1H 2019

SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2019 r. Czytaj więcej...