Walne zgromadzenia
 Home / relacje inwestorskie / walne zgromadzenia

Walne zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH S.A.w dniu 23 czerwca 2021 roku

Zarząd BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (adres: ulica Albatrosów 2, 30-716 Kraków), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000121747 (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 398 w związku z art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje w trybie art. 4021 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH S.A., które rozpocznie się w dniu 23 czerwca 2021 roku, o godz. 11:00 w Krakowie, w siedzibie Spółki przy ul. Albatrosów 2, 30-716 Kraków (dalej: „Walne Zgromadzenie”). czytaj więcej...

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH S.A., w dniu 16 czerwca 2021 roku

Zarząd BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (adres: ulica Albatrosów 2, 30-716 Kraków), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000121747 (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 398 w związku z art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje w trybie art. 4021 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH S.A., które rozpocznie się w dniu 16 czerwca 2021 roku, o godz. 12:30 w Krakowie, w siedzibie Spółki przy ul. Albatrosów 2, 30-716 Kraków (dalej: „Walne Zgromadzenie”). czytaj więcej...

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH S.A., w dniu 29 kwietnia 2021 roku

Zarząd BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (adres: ulica Albatrosów 2, 30-716 Kraków), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000121747 (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 398 w związku z art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje w trybie art. 4021 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH S.A., które rozpocznie się w dniu 29 kwietnia 2021 roku, o godz. 11:00 w Warszawie, przy ul. Zajęczej 4, 00-351 Warszawa (w siedzibie Dentons Europe Dąbrowski i Wspólnikcy Sp.k., piętro V) (dalej: „Walne Zgromadzenie”). czytaj więcej...

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH S.A.w dniu 31 sierpnia 2020 roku

Zarząd BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (adres: ulica Albatrosów 2, 30-716 Kraków), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000121747 (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 395 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 15zzh ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz w związku z art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje w trybie art. 4021 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH S.A., które rozpocznie się w dniu 31 sierpnia 2020 roku, o godz. 11:00 w Krakowie, w siedzibie Spółki przy ul. Albatrosów 2, 30-716 Kraków. czytaj więcej...

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH S.A.w dniu 26 czerwca 2019 roku

Zarząd BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (adres: ulica Albatrosów 2, 30-716 Kraków), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000121747 (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 395 w związku z art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje w trybie art. 4021 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH S.A., które rozpocznie się w dniu 26 czerwca 2019 roku, o godz. 11:00 w Krakowie, przy ul. Gęsiej 22a w Hotelu Galaxy. czytaj więcej...

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH S.A.w dniu 22 maja 2018 roku

Zarząd BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (adres: ulica Albatrosów 2, 30-716 Kraków), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000121747 (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 395 w związku z art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje w trybie art. 4021 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH S.A., które rozpocznie się w dniu 22 maja 2018 roku, o godz. 11:00 w Krakowie, przy ul. Gęsiej 22a w Hotelu Galaxy. czytaj więcej...

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH S.A., w dniu 7 czerwca 2017 roku,

Zarząd BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie(adres: ulica Albatrosów 2, 30-716 Kraków), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000121747 (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 395 w związku z art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje w trybie art. 4021 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH S.A., które rozpocznie się w dniu 7 czerwca 2017 roku, o godz. 11:00 w Krakowie, przy ul. Gęsiej 22a w Hotelu Galaxy. czytaj więcej...

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH S.A., w dniu 14 lutego 2017 roku

Zarząd BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (adres: ulica Albatrosów 2, 30-716 Kraków), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000121747 (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 398 w związku z art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje w trybie art. 4021 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH S.A., które rozpocznie się w dniu 14 lutego 2017 roku, o godz. 11:00 w Krakowie, przy ul. Gęsiej 22a w Hotelu Galaxy. czytaj więcej...