Raporty
 Home / Relacje Inwestorskie / Raporty

Raporty bieżace

RAPORT BIEŻĄCY NR 74/2017

Powołanie Prezesa Zarządu i Członka Zarządu Czytaj więcej...

RAPORT BIEŻĄCY NR 73/2017

Zawarcie aneksu do umowy gwarancji przez spółkę zależną od Emitenta Czytaj więcej...

RAPORT BIEŻĄCY NR 72/2017

Zawarcie aneksu do umowy kredytu przez spółkę zależną od Emitenta Czytaj więcej...

RAPORT BIEŻĄCY NR 71/2017

Zawarcie umowy kredytu budowlanego wraz z umową kredytu inwestycyjnego przez spółkę zależną od Emitenta Czytaj więcej...

RAPORT BIEŻĄCY NR 70/2017

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych. Czytaj więcej...

RAPORT BIEŻĄCY NR 69/2017

Zawarcie transakcji walutowej FX Forward przez spółkę zależną od Emitenta Czytaj więcej...

RAPORT BIEŻĄCY NR 68/2017

Udzielenie przez Emitenta poręczenia za zobowiązania spółki zależnej. Czytaj więcej...

RAPORT BIEŻĄCY NR 67/2017

Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną od Emitenta Czytaj więcej...

RAPORT BIEŻĄCY NR 66/2017

Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną od Emitenta Czytaj więcej...

RAPORT BIEŻĄCY NR 65/2017

Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Emitenta Czytaj więcej...