Walne zgromadzenia
 Home / relacje inwestorskie / walne zgromadzenia

Walne zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH S.A.w dniu 26 czerwca 2019 roku

Zarząd BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (adres: ulica Albatrosów 2, 30-716 Kraków), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000121747 (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 395 w związku z art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje w trybie art. 4021 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH S.A., które rozpocznie się w dniu 26 czerwca 2019 roku, o godz. 11:00 w Krakowie, przy ul. Gęsiej 22a w Hotelu Galaxy. czytaj więcej...

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH S.A.w dniu 22 maja 2018 roku

Zarząd BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (adres: ulica Albatrosów 2, 30-716 Kraków), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000121747 (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 395 w związku z art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje w trybie art. 4021 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH S.A., które rozpocznie się w dniu 22 maja 2018 roku, o godz. 11:00 w Krakowie, przy ul. Gęsiej 22a w Hotelu Galaxy. czytaj więcej...

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH S.A., w dniu 7 czerwca 2017 roku,

Zarząd BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie(adres: ulica Albatrosów 2, 30-716 Kraków), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000121747 (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 395 w związku z art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje w trybie art. 4021 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH S.A., które rozpocznie się w dniu 7 czerwca 2017 roku, o godz. 11:00 w Krakowie, przy ul. Gęsiej 22a w Hotelu Galaxy. czytaj więcej...

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH S.A., w dniu 14 lutego 2017 roku

Zarząd BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (adres: ulica Albatrosów 2, 30-716 Kraków), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000121747 (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 398 w związku z art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje w trybie art. 4021 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH S.A., które rozpocznie się w dniu 14 lutego 2017 roku, o godz. 11:00 w Krakowie, przy ul. Gęsiej 22a w Hotelu Galaxy. czytaj więcej...