Raporty
 Home / Relacje Inwestorskie / Raporty

Raporty bieżace

RAPORT BIEŻĄCY NR 39/2019

Powiadomienie o transakcji w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR. Czytaj więcej...

RAPORT BIEŻĄCY NR 38/2019

Powiadomienie o transakcji w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR. Czytaj więcej...

RAPORT BIEŻĄCY NR 37/2019

Przydzielenie warrantów subskrypcyjnych uczestnikom Programu Motywacyjnego. Czytaj więcej...

RAPORT BIEŻĄCY NR 36/2019

Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2019 roku. Czytaj więcej...

RAPORT BIEŻĄCY NR 35/2019

Zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości przez spółkę zależną od Emitenta. Czytaj więcej...

RAPORT BIEŻĄCY NR 34/2019

Udzielenie przez Emitenta poręczenia za zobowiązania spółki zależnej. Czytaj więcej...

RAPORT BIEŻĄCY NR 33/2019

Zmiana terminu zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości przez spółkę zależną od Emitenta. Czytaj więcej...

RAPORT BIEŻĄCY NR 32/2019

Zawarcie przez Emitenta porozumienia w sprawie przedterminowego częściowego wykupu obligacji serii A. Czytaj więcej...

RAPORT BIEŻĄCY NR 31/2019

Wpis połączenia Emitenta ze spółką zależną - Biuro Inwestycji Kapitałowych 6 Sp. z o.o. Czytaj więcej...

RAPORT BIEŻĄCY NR 30/2019

Zmiana terminu zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości przez spółkę zależną od Emitenta. Czytaj więcej...