Raporty
 Home / Relacje Inwestorskie / Raporty

Raporty bieżace

RAPORT BIEŻĄCY NR 1/2020

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku. Czytaj więcej...

RAPORT BIEŻĄCY NR 45/2019

Powiadomienie o transakcji w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR Czytaj więcej...

RAPORT BIEŻĄCY NR 44/2019

Powiadomienie o transakcji w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR Czytaj więcej...

RAPORT BIEŻĄCY NR 43/2019

Przydzielenie akcji uczestnikom Programu Motywacyjnego Czytaj więcej...

RAPORT BIEŻĄCY NR 42/2019

Zawarcie umowy kredytu budowlanego wraz z umową kredytu inwestycyjnego oraz umową kredytu obrotowego przez spółkę zależną od Emitenta Czytaj więcej...

RAPORT BIEŻĄCY NR 41/2019

Podpisanie podstawowych warunków finansowania („Term Sheet") dla spółki zależnej od Emitenta. Czytaj więcej...

RAPORT BIEŻĄCY NR 40/2019

Zawarcie aneksu do przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości przez spółkę zależną od Emitenta. Czytaj więcej...

RAPORT BIEŻĄCY NR 39/2019

Powiadomienie o transakcji w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR. Czytaj więcej...

RAPORT BIEŻĄCY NR 38/2019

Powiadomienie o transakcji w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR. Czytaj więcej...

RAPORT BIEŻĄCY NR 37/2019

Przydzielenie warrantów subskrypcyjnych uczestnikom Programu Motywacyjnego. Czytaj więcej...