Raporty
 Home / Relacje Inwestorskie / Raporty

Raporty bieżace

RAPORT BIEŻĄCY NR 26/2019

Zawarcie istotnej umowy przez Spółkę zależną od Emitenta - korekta raportu nr 26/2019 z dnia 11 lipca 2019 roku. Czytaj więcej...

RAPORT BIEŻĄCY NR 26/2019

Zawarcie istotnej umowy przez Spółkę zależną od Emitenta. Czytaj więcej...

RAPORT BIEŻĄCY NR 25/2019

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Czytaj więcej...

RAPORT BIEŻĄCY NR 24/2019

Wybór Rady Nadzorczej na kolejną kadencję. Czytaj więcej...

RAPORT BIEŻĄCY NR 23/2019

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 26 czerwca 2019 roku oraz informacja o przerwie w obradach. Czytaj więcej...

RAPORT BIEŻĄCY NR 22/2019

Zawarcie aneksu do przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości przez spółkę zależną od Emitenta. Czytaj więcej...

RAPORT BIEŻĄCY NR 21/2019

Zawarcie aneksu do przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości przez spółkę zależną od Emitenta. Czytaj więcej...

RAPORT BIEŻĄCY NR 20/2019

Drugie zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze połączenia Emitenta ze spółką zależną zgodnie z art. 504 § 1 KSH. Czytaj więcej...

RAPORT BIEŻĄCY NR 18/2019

Treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 26 czerwca 2019 roku - korekta (uzupełnienie) raportu nr 18/2019 z dnia 30 maja 2019 roku. Czytaj więcej...

RAPORT BIEŻĄCY NR 19/2019

Zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości przez spółkę zależną od Emitenta Czytaj więcej...