Raporty
 Home / Relacje Inwestorskie / Raporty

Raporty bieżace

RAPORT BIEŻĄCY NR 24/2020

Podsumowanie kosztów oferty akcji serii J wydanych w ramach Programu Motywacyjnego. Czytaj więcej...

RAPORT BIEŻĄCY NR 23/2020

Zmiana terminu rozliczenia transakcji walutowej FX Forward zawartej przez spółkę zależną od Emitenta Czytaj więcej...

RAPORT BIEŻĄCY NR 22/2020

Przystąpienie do przeglądu opcji strategicznych. Czytaj więcej...

RAPORT BIEŻĄCY NR 21/2020

Piąte wezwanie do złożenia dokumentów akcji. Czytaj więcej...

RAPORT BIEŻĄCY NR 20/2020

Czwarte wezwanie do złożenia dokumentów akcji. Czytaj więcej...

RAPORT BIEŻĄCY NR 19/2020

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Czytaj więcej...

RAPORT BIEŻĄCY NR 18/2020

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 31 sierpnia 2020 roku. Czytaj więcej...

RAPORT BIEŻĄCY NR 17/2020

Trzecie wezwanie do złożenia dokumentów akcji. Czytaj więcej...

RAPORT BIEŻĄCY NR 16/2020

Drugie wezwanie do złożenia dokumentów akcji Czytaj więcej...

RAPORT BIEŻĄCY NR 15/2020

Treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 31 sierpnia 2020 roku. Czytaj więcej...