Raporty
 Home / Relacje Inwestorskie / Raporty

Raporty bieżace

RAPORT BIEŻĄCY NR 16/2020

Drugie wezwanie do złożenia dokumentów akcji Czytaj więcej...

RAPORT BIEŻĄCY NR 15/2020

Treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 31 sierpnia 2020 roku. Czytaj więcej...

RAPORT BIEŻĄCY NR 14/2020

Informacje zawarte w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Czytaj więcej...

RAPORT BIEŻĄCY NR 13/2020

Pierwsze wezwanie do złożenia dokumentów akcji Czytaj więcej...

RAPORT BIEŻĄCY NR 12/2020

Rekomendacja Zarządu Emitenta w sprawie podziału zysku za rok 2019 Czytaj więcej...

RAPORT BIEŻĄCY NR 11/2020

Zmiana terminu rozliczenia transakcji walutowej FX Forward zawartej przez spółkę zależną od Emitenta Czytaj więcej...

RAPORT BIEŻĄCY NR 10/2020

Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2020 roku. Czytaj więcej...

RAPORT BIEŻĄCY NR 9/2020

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału warunkowego. Czytaj więcej...

RAPORT BIEŻĄCY NR 8/2020

Niezawarcie umowy sprzedaży nieruchomości przez spółkę zależną od Emitenta Czytaj więcej...

RAPORT BIEŻĄCY NR 7/2020

Wstępne wyniki finansowe Emitenta za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 r. Czytaj więcej...