Raporty
 Home / Relacje Inwestorskie / Raporty

Raporty bieżace

RAPORT BIEŻĄCY NR 13/2019

Zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości przez spółkę zależną od Emitenta Czytaj więcej...

RAPORT BIEŻĄCY NR 12/2019

Zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości przez spółkę zależną od Emitenta Czytaj więcej...

RAPORT BIEŻĄCY NR 11/2019

Zawarcie istotnej umowy przez spółkę zależną Czytaj więcej...

RAPORT BIEŻĄCY NR 10/2019

Przekazanie do publicznej wiadomości opóźnionej informacji poufnej. Czytaj więcej...

RAPORT BIEŻĄCY NR 9/2019

Zawarcie istotnej umowy przez spółkę zależną Czytaj więcej...

RAPORT BIEŻĄCY NR 8/2019

Rejestracja akcji Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. serii J w KDPW Czytaj więcej...

RAPORT BIEŻĄCY NR 7/2019

Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii J spółki Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. Czytaj więcej...

RAPORT BIEŻĄCY NR 6/2019

Warunkowa rejestracja akcji zwykłych na okaziciela serii J spółki Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. przez KDPW Czytaj więcej...

RAPORT BIEŻĄCY NR 5/2019

Rozwiązanie przedwstępnej umowy zakupu nieruchomości przez spółkę zależną od Emitenta Czytaj więcej...

RAPORT BIEŻĄCY NR 4/2019

Nabycie udziałów przez spółkę zależną od Emitenta w Themis Development Sp. z o.o. Czytaj więcej...