Raporty
 Home / Relacje Inwestorskie / Raporty

Raporty bieżace

RAPORT BIEŻĄCY NR 7/2021

Przekazanie do publicznej wiadomości opóźnionej informacji poufnej Czytaj więcej...

RAPORT BIEŻĄCY NR 6/2021

Przekazanie do publicznej wiadomości opóźnionej informacji poufnej Czytaj więcej...

RAPORT BIEŻĄCY NR 5/2021

Powzięcie przez Spółkę informacji o zawarciu umowy inwestycyjnej dotyczącej sprzedaży akcji Spółki w ramach wezwania Czytaj więcej...

RAPORT BIEŻĄCY NR 4/2021

Zawarcie transakcji zabezpieczającej zmianę stopy procentowej (IRS) przez spółkę zależną od Emitenta Czytaj więcej...

RAPORT BIEŻĄCY NR 3/2021

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 roku. Czytaj więcej...

RAPORT BIEŻĄCY NR 2/2021

Wykup obligacji serii A Czytaj więcej...

RAPORT BIEŻĄCY NR 1/2021

Emisja i przydział obligacji serii B Czytaj więcej...

RAPORT BIEŻĄCY NR 26/2020

Powołanie Prezesa Zarządu i Członka Zarządu. Czytaj więcej...

RAPORT BIEŻĄCY NR 25/2020

Zawarcie umowy kredytu przez spółkę zależną od Emitenta Czytaj więcej...

RAPORT BIEŻĄCY NR 24/2020

Podsumowanie kosztów oferty akcji serii J wydanych w ramach Programu Motywacyjnego. Czytaj więcej...