Raporty
 Home / Relacje Inwestorskie / Raporty

Raporty bieżace

RAPORT BIEŻĄCY NR 2/2018

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 roku. Czytaj więcej...

RAPORT BIEŻĄCY NR 01/2018

Zawarcie istotnej umowy przez spółkę zależną Czytaj więcej...

RAPORT BIEŻĄCY NR 75/2017

Zawarcie Walutowej Transakcji Terminowej przez spółkę zależną od Emitenta Czytaj więcej...

RAPORT BIEŻĄCY NR 74/2017

Powołanie Prezesa Zarządu i Członka Zarządu Czytaj więcej...

RAPORT BIEŻĄCY NR 73/2017

Zawarcie aneksu do umowy gwarancji przez spółkę zależną od Emitenta Czytaj więcej...

RAPORT BIEŻĄCY NR 72/2017

Zawarcie aneksu do umowy kredytu przez spółkę zależną od Emitenta Czytaj więcej...

RAPORT BIEŻĄCY NR 71/2017

Zawarcie umowy kredytu budowlanego wraz z umową kredytu inwestycyjnego przez spółkę zależną od Emitenta Czytaj więcej...

RAPORT BIEŻĄCY NR 70/2017

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych. Czytaj więcej...

RAPORT BIEŻĄCY NR 69/2017

Zawarcie transakcji walutowej FX Forward przez spółkę zależną od Emitenta Czytaj więcej...

RAPORT BIEŻĄCY NR 68/2017

Udzielenie przez Emitenta poręczenia za zobowiązania spółki zależnej. Czytaj więcej...