Ład Korporacyjny
 Home / Ład Korporacyjny / Polityka dywidendy

Polityka dywidendy

W najbliższych trzech latach obrotowych Zarząd planuje rekomendować Walnemu Zgromadzeniu przeznaczenie całego zysku netto wypracowanego przez Spółkę na finansowanie rozwoju działalności Spółki, a w przypadku zbycia przez Spółkę któregoś ze zrealizowanych projektów –przeznaczenie części zysku netto uzyskanego w wyniku zrealizowania takiej transakcji na finansowanie dalszego rozwoju działalności Spółki, a pozostałe j części – na wypłatę dywidendy.

 

 

Za lata 2011 i 2012 dywidenda nie była wypłacana.

Za rok 2013 dywidenda została wypłacona – zysk netto w kwocie 196.650 zł został przeznaczony na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy. Pozostały zysk netto w kwocie 5.784.756 zł został przeznaczony na kapitał zapasowy.

Za rok 2014 i 2015 dywidenda nie była wypłacana.