Akcje na GPW
 Home / Akcje na GPW / Oferta Publiczna Akcji

Oferta publiczna akcji

W dniu 8 grudnia 2015 r. Komisja Nadzoru Finansowego, będąca organem nadzoru nad rynkiem kapitałowym w Polsce, zatwierdziła prospekt emisyjny spółki Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna (BIK S.A.). 14 grudnia 2015 r. BIK S.A. opublikowało Prospekt Emisyjny.

 

 1. Oferta publiczna BIK S.A. rozpoczęła się w dniu 27 października 2016 roku i została zakończona w dniu 4 listopada 2016 roku.
 2. Akcje oferowane w ramach oferty publicznej zostały przydzielone w dniu 7 listopada 2016 roku.
 3. W ramach oferty publicznej oferowanych było 1.130.000 akcji zwykłych serii I.
 4. W Transzy Detalicznej stopa redukcji wyniosła 9,11%.
 5. W Transzy Dużych Inwestorów przydzielono akcje bez redukcji.
 6. W ramach oferty publicznej złożono zapisy na 1.130.000 akcji, w tym:
  • w Transzy Detalicznej złożono zapisy na 200.000 akcji
  • Transzy Dużych złożono zapisy na 930.000 akcji.
 7. BIK S.A. dokonało, w ramach przeprowadzonej oferty publicznej, przydziału 1.130.000 akcji, w tym:
  • w Transzy Detalicznej przydzielono 200.000 akcji
  • w Transzy Dużych Inwestorów przydzielono 930.000 akcji.
 8. Cena emisyjna akcji serii I wyniosła 18 zł za jedną akcję.
 9. Liczba osób i instytucji, które złożyły zapisy:
  • w Transzy Detalicznej – 302
  • w Transzy Dużych Inwestorów – 15
 10. Liczba osób i instytucji, którym przydzielono akcje:
  • Transzy Detalicznej – 302
  • Transzy Dużych Inwestorów – 15
 11. Wartość przeprowadzonej oferty publicznej wyniosła 20.340.000 zł.

 

W dniu 23 listopada 2016 roku Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. zadebiutowało na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie