Kalendarium
 Home / O Spółce / Kalendarium

Kalendarium

Raporty okresowe w 2021 roku będą przekazywane w następujących terminach:

 

28 kwietnia 2021 r.

- jednostkowy raport roczny za rok 2020

- skonsolidowany raport roczny za rok 2020

 

25 maja 2021 r.

- skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2021 r.

 

21 września 2021 r.

-skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2021 r.

 

23 listopada 2021 r.

- skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2021 r.

 

 

Zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia Emitent nie będzie przekazywał raportu kwartalnego za II i IV kwartał 2021 roku.