Wyniki finansowe
 Home / O Spółce / Wyniki finansowe

Wyniki finansowe - dane skonsolidowane

dane w mln PLN

2016 2017 2018

2019 

2020

Przychody ze sprzedaży

16,8

17,7

19,2

18,4

17,3

Wynik z działalności operacyjnej

11,6

1,3

10,3

11,9

23,7

Wynik brutto

3,7

5,5

4,5

5,9

12,0

Wynik netto

4,7

4,5

2,1

3,7

9,2

Aktywa ogółem

209,6

213,1

228,9

227,2

239,9

Kapitał własny

90,1

94,3

96,7

92,2

101,4

Rentowność działalności operacyjnej

68,8%

7,3%

53,6%

64,4%

136,9%

Rentowność brutto

22,0%

31,1

23,4%

32,2%

69,7%

Rentowność netto

27,7%

25,4%

10,9%

20,4%

53,1%

Rentowność aktywów ogółem

2,22%

2,11%

0,9%

1,6%

3,8%

Rentowność kapitału własnego

5,18%

4,77%

2,2%

4,1%

9,1%