Władze Spółki
 Home / O Spółce / Władze Spółki

Władze Spółki

ZARZĄD:

 

Mirosław Koszany – Prezes Zarządu

Mirosław Koszany posiada wykształcenie wyższe. W 1988 roku ukończył Politechnikę Śląską w Gliwicach, Wydział Mechaniczno-Energetyczny (kierunek: mechanika, specjalność: maszyny i urządzenia energetyczne). W 1999 roku ukończył studia podyplomowe – Szkoła Biznesu, zorganizowane przez Politechnikę Krakowską wspólnie z Central Connecticut State University New Britain. W 2009 roku ukończył studia podyplomowe z zakresu szacowania nieruchomości, zorganizowane przez Politechnikę Krakowską wspólnie z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie. Posiada uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości - tytuł rzeczoznawcy majątkowego nr 5723.

 

 

RADA NADZORCZA:

 

Jacek Kłeczek– Przewodniczący Rady Nadzorczej

Krzysztof Szewczyk – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Łukasz Wąsikiewicz – Sekretarz Rady Nadzorczej

Bogumił Tokarz – Członek Rady Nadzorczej

Łukasz Koterwa – Członek Rady Nadzorczej

Andrzej Hopko - Członek Rady Nadzorczej