Strategia
 Home / O Spółce / Strategia

Strategia

Główną działalnością Emitenta i jego Grupy jest realizacja nowoczesnych obiektów magazynowych. Realizowane obiekty to magazyny składające się z niewielkich modułów, tzw. SBU – Small Business Unit. Obiekty charakteryzują się maksymalną elastycznością, najemcy mają możliwość dowolnego łączenia poszczególnych modułów magazynowych w zależności od swoich potrzeb i wymagań, dodatkowo mają w ramach wynajmowanej powierzchni możliwość korzystania ze sporej ilości doków, co wyraźnie odróżnia obiekty Emitenta od tego co oferują na rynku podmioty konkurencyjne.

 

W 2009 roku, mając na uwadze kryzys na rynku nieruchomości, który szczególnie dotknął nieruchomości magazynowo – logistyczne, Emitent podjął decyzję o rozpoczęciu inwestycji na rynku nieruchomości handlowych. Inwestycje na tym rynku zapewniają Emitentowi dywersyfikację przychodów z działalności operacyjnej. Grupa w ramach realizowanej strategii inwestuje w parki handlowe (retail parki) o powierzchni użytkowej nie większej niż 10 tys. m2 w miastach o średniej wielkości. Realizowane przez Emitenta obiekty w założeniu, mają być pierwszymi tego typu inwestycjami w danym mieście lub okolicy. Emitent kieruje swoją ofertę do najemców, którzy najczęściej nie są jeszcze obecni w danej miejscowości. Realizowane obiekty handlowe mają w pierwszej kolejności zaspokajać potrzeby lokalnej społeczności, mieszkającej w ich najbliższym sąsiedztwie.