Grupa Kapitałowa
 Home / O Spółce / Grupa Kapitałowa

Grupa Kapitałowa

Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. tworzy Grupę Kapitałową, w której jest jednostką dominującą.  Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. posiada udziały w następujących spółkach tworzących Grupę Kapitałową:

 • Biuro Inwestycji Kapitałowych Kraków 1 Sp. z o.o. – spółka, której własnością jest Centrum Logistyczne Kraków I
 • Biuro Inwestycji Kapitałowych Kraków 2 Sp. z o.o. – spółka, której własnością jest Centrum Logistyczne Kraków II
 • Biuro Inwestycji Kapitałowych Sosnowiec 1 Sp. z o.o. – spółka, której własnością jest Śląskie Centrum Logistyczne
 • Biuro Inwestycji Kapitałowych Sosnowiec 2 Sp. z o.o. – spółka, której własnością jest BIK Park Sosnowiec II
 • Biuro Inwestycji Kapitałowych 2 Sp. z o.o.– spółka została powołana w celu świadczenia usług z zakresu „facility management” i nie posiada ona majątku trwałego w postaci nieruchomości. Aktualnie spółka zarządza następującymi obiektami:
  • Centrum Logistyczne Kraków I
  • Centrum Logistyczne Kraków II
  • BIK Park Sosnowiec II
  • BIK Park Wrocław I
  • Retail Park Karpacka w Bielsku-Białej
 • Biuro Inwestycji Kapitałowych 5 Sp. z o.o.
 • Biuro Inwestycji Kapitałowych Property 1 Sp. z o.o. – spółka posiada niezabudowane grunty w Żórawinie pod Wrocławiem o powierzchni 5,5 ha
 • Biuro Inwestycji Kapitałowych 7 Sp. z o.o. – spółka, posiada udziały w podmiocie Themis Development Sp. z o.o.
 • Themis Development Sp. z o.o. – spółka której własnością jest BIK Park Wrocław I

Rolą Biura Inwestycji Kapitałowych S.A. w Grupie Kapitałowej jest organizacja i koordynowanie głównych procesów biznesowych w Grupie, takich jak:

 1. zarządzanie strategiczne zarządzanie ryzykiem i zarządzanie kadrami;
 2. planowanie i realizacja inwestycji oraz rozwoju grupy, planowanie finansowe, podatkowe i controlling;
 3. pośrednictwo w najmie, koordynacja działań pośredników zewnętrznych;
 4. marketing, public relations i komunikacja korporacyjna;
 5. obsługa księgowa, prawna i administracyjna.

Struktura Grupy Kapitałowej