Aktualności
 Home / Dla mediów / Aktualności

Aktualności

Grupa BIK niemal podwoiła wynik netto

Grupa BIK opublikowała wyniki finansowe, zgodnie z którymi w 2019 roku osiągnęła 18,4 mln zł skonsolidowanych przychodów. Wypracowała jednocześnie 3,7 mln zł zysku netto, co było niemal dwukrotnie lepszym wynikiem od uzyskanego rok wcześniej.

Deweloper nowoczesnych powierzchni magazynowych i handlowych w 2019 roku osiągnął 18,4 mln zł skonsolidowanych przychodów, względem 19,2 mln zł w poprzedni roku. Grupa w minionym roku zanotowała 11,9 mln zł zysku operacyjnego czyli o 15% więcej niż rok wcześniej. Wypracowała jednocześnie  3,7 mln zł zysku netto co oznacza wzrost w ujęciu r./r. o 82%.

 

Kluczową inwestycją realizowaną w minionym roku była budowa centrum logistycznego BIK Park Wrocław I w Kątach Wrocławskich. Wartość nakładów poniesionych na budowę wraz z wynikiem tej inwestycji metodami dochodowymi sięgnęła 66,3 mln zł. W efekcie wartość nieruchomości inwestycyjnych w 2019 roku zwiększyła się o 58% do poziomu 177,5 mln zł. Z kolei wartość kapitałów własnych (aktywów netto) zmniejszyła się o 4% do 92,2 mln zł, głównie z powodu wypłaty w ubiegłym roku dywidendy.

 

 „Miniony rok oceniamy jako udany. Z jednej strony sfinalizowaliśmy sprzedaż części Śląskiego Centrum Logistycznego w Sosnowcu za 15,2 mln Euro a także sprzedaż Galerii nad Potokiem w Radomiu za 24,6 mln zł. Z drugiej strony pozyskane środki wykorzystaliśmy na rozbudowę naszego portfela nieruchomości realizując nowy duży projekt magazynowy pod Wrocławiem. Część pieniędzy przeznaczyliśmy również na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy w wysokości 2 zł na akcję, co było naszym zobowiązaniem poczynionym jeszcze podczas IPO, ale miało to także wpływ na zmniejszenie wartości kapitałów własnych. Praktycznie wszystkie oferowane przez nas powierzchnie magazynowe i handlowe w minionym roku były wynajęte” - powiedział Mirosław Koszany, Prezes Zarządu Biura Inwestycji Kapitałowych S.A.

 

Zarząd Grupy na bieżąco analizuje sytuację związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID-19 w Polsce i na świecie.  „Obecnie nie stwierdzamy istotnych problemów związanych z kontynuacją działalności operacyjnej spółek należących do Grupy Kapitałowej. Sytuacja związana z koronawirusem może jednak spowodować pewne opóźnienie w zakończeniu komercjalizacji I etapu inwestycji w centrum logistycznym BIK Park Wrocław I, jak również rozpoczęciu realizacji II etapu tej inwestycji”- podkreślił Mirosław Koszany. Obecnie w ramach centrum logistycznego BIK Park Wrocław I do wynajęcia pozostaje około 9,5 tys. m2 z łącznie 25 tys. m2 gotowej powierzchni magazynowej. W ramach drugiego etapu planowane jest dostarczenie kolejnych 22 tys. m2.