Aktualności
 Home / Dla mediów / Aktualności

Aktualności

Grupa BIK systematycznie powiększa wartość kapitałów własnych

O 11,3% do 10,3 mln zł wzrosły w 1 półroczu 2019 roku przychody Grupy BIK w ujęciu r./r. W tym okresie Grupa realizująca projekty logistyczne i handlowe uzyskała 1,5 mln zł zysku netto. Z kolei wartość kapitałów własnych czyli aktywów netto zwiększyła się o 1,6% do 98,3 mln zł.

Deweloper nowoczesnych powierzchni magazynowych i handlowych w pierwszym półroczu 2019 r. osiągnął 10,3 mln zł skonsolidowanych przychodów, co oznacza wzrost o 11,3% w ujęciu r./r. Grupa zanotowała 4 mln zł zysku z działalności operacyjnej,  a przez pierwsze sześć miesięcy br. wypracowała jednocześnie 1,5 mln zł zysku netto.

 

„Systematycznie osiągamy wzrost przychodów, wartości aktywów i skali działania. Dla nas jako Grupy bardzo ważny jest fakt, że wzrost ten, a w szczególności wzrost wartości sumy naszych aktywów następuje z zachowaniem stałego procentowego poziomu zadłużenia, który jest charakterystyczny dla prowadzonej przez grupę działalności i od kilku lat utrzymuje się na bezpiecznym dla nas poziomie” - powiedział Mirosław Koszany, Prezes Zarządu Biura Inwestycji Kapitałowych S.A.

 

Przez pierwszych sześć miesięcy tego roku Grupa BIK zwiększyła jednocześnie wartość kapitałów własnych o 1,6% do 98,3 mln zł. Z kolei wartość nieruchomości inwestycyjnych wyniosła 126,9 mln zł, co oznacza wzrost o 13% względem końca minionego roku, głównie z powodu zakupu gruntu pod Wrocławiem na cele inwestycyjne.

 

Właśnie na tym gruncie pod Wrocławiem, Grupa BIK rozpoczęła już budowę nowego centrum logistycznego. Zakończenie całości prac wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie planowane jest do końca pierwszego kwartału 2020 r. Powierzchnia magazynowa oraz biurowa BIK Park Wrocław I  wyniesie docelowo ok. 47 tys. m2. Pierwszym dużym najemcą, który zamówił ponad 15,5 tys. m2 została globalna firma logistyczna Dachser.