Aktualności
 Home / Dla mediów / Aktualności

Aktualności

Grupa BIK poprawia wartość aktywów netto

O 8% do 19,2 mln zł wzrosły w 2018 roku przychody Grupy BIK w ujęciu r./r. Jednocześnie wartość kapitałów własnych czyli aktywów netto zwiększyła się o 2,6% do 96,7 mln zł. W planie jest realizacja nowych projektów logistycznych i handlowych.

Deweloper nowoczesnych powierzchni magazynowych i handlowych w 2018 r. osiągnął 19,2 mln zł skonsolidowanych przychodów, co oznacza wzrost o ponad 8% w ujęciu r./r. Grupa zanotowała 10,3 mln zł zysku z działalności operacyjnej, czyli niemal osiem razy więcej niż rok wcześniej (było 1,3 mln zł). Wypracowała jednocześnie 2,1 mln zł zysku netto, względem 4,5 mln zł w poprzednim roku.

 

Przez dwanaście miesięcy minionego roku Grupa BIK zwiększyła jednocześnie wartość kapitałów własnych o 2,6% do 96,7 mln zł. Z kolei wartość nieruchomości inwestycyjnych wyniosła 112,4 mln zł i była około 40% niższa niż na koniec poprzedniego roku. „Zmniejszenie wartości nieruchomości inwestycyjnych jest konsekwencją finalizowanych transakcji. Wynika bowiem z zawarcia przedwstępnych umów sprzedaży dwóch parków logistycznych o łącznej wartości około 90 mln zł. W efekcie przekwalifikowane zostały te aktywa z nieruchomości inwestycyjnych do aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaży” - powiedział Mirosław Koszany, Prezes Zarządu Biura Inwestycji Kapitałowych S.A.

 

W planie spółka ma jednocześnie realizację nowych projektów logistycznych. Głównym z nich jest wybudowanie nowego centrum pod Wrocławiem (BIK Park Wrocław I), które dostarczy około 47 tys. m2 nowoczesnej powierzchni magazynowej. Biuro Inwestycji Kapitałowych zamierza również rozszerzać ofertę Retail Parków.

 

Grupa BIK zarządza aktualnie trzema parkami logistycznymi: Centrum Logistycznym Kraków I, Centrum Logistycznym Kraków II oraz Śląskim Centrum Logistycznym w Sosnowcu o łącznej powierzchni najmu wynoszącej 67,8 tys. m2. W ramach dywersyfikacji działalności zajmuje się także budową i wynajmem nowoczesnych powierzchni handlowych w segmencie parków handlowych (retail parków). Obecnie w portfelu spółki jest Retail Park Karpacka w Bielsku – Białej o powierzchni najmu prawie 7,0 tys. m2 oraz Galeria Nad Potokiem w Radomiu oferująca 5,2 tys. m2 powierzchni użytkowej.