Aktualności
 Home / Dla mediów / Aktualności

Aktualności

Grupa BIK systematycznie poprawia wyniki finansowe

Biuro Inwestycji Kapitałowych w pierwszych trzech kwartałach br. osiągnęło 13,1 mln zł skonsolidowanych przychodów oraz 2,5 mln zł zysku netto. To wyniki lepsze niż w tym samym okresie poprzedniego roku odpowiednio o 4,5% i 16,7%. Przez dziewięć miesięcy br. wzrosła również wartość aktywów netto o 2,5%. Zarząd spółki zapewnia, że realizowane oraz przygotowywane projekty zapewnią dalszy dynamiczny wzrost skali działania.

Deweloper nowoczesnych powierzchni magazynowych i handlowych w pierwszych trzech kwartałach 2017 r. osiągnął ponad 13,1 mln zł skonsolidowanych przychodów, czyli o 4,5% więcej niż w tym samym okresie rok wcześniej. Na uwagę zasługuje fakt, że Grupa oprócz tego że wypracowała zysk netto o 16,7% większy względem analogicznego okresu poprzedniego roku, tj. 2,5 mln zł, to jednocześnie obniżyła zadłużenie Grupy do poziomu 55% wartości nieruchomości inwestycyjnych z 59% na koniec ubiegłego roku. W ciągu dziewięciu miesięcy br. Biuro Inwestycji Kapitałowych zwiększyła wartość aktywów netto (kapitałów własnych) o 2,5% do 92,4 mln zł na koniec września br. Z kolei wartość nieruchomości inwestycyjnych zwiększyła się w tym okresie o 1,2% do 186,8 mln zł.

„Osiągnięte wyniki są zgodne z założeniami. Oczekujemy jednocześnie dalszego, systematycznego i dynamicznego wzrostu skali działania, w związku z realizacją obecnych i przygotowywanych projektów. Będziemy jednak przede wszystkim w dalszym ciągu kłaść  silny nacisk na bezpieczne finansowanie realizowanych projektów, aby zachować właściwe proporcje kapitału dłużnego w stosunku do wartości aktywów Grupy” - powiedział Mirosław Koszany, Prezes Biura Inwestycji Kapitałowych S.A.

„W Śląskim Centrum Logistycznym w Sosnowcu jesteśmy w trakcie budowy hali o powierzchni 11,5 tys. m2. Dysponujemy też pozwoleniem na budowę drugiego obiektu o powierzchni 13,5 tys. m2, którego realizacja zaplanowana jest w roku 2018. Posiadamy również pozwolenie na budowę centrum logistycznego Kraków III zlokalizowanego w bezpośrednim sąsiedztwie węzła autostrady A4 w Szarowie. Realizacja inwestycji w Sosnowcu i Krakowie zapewni wzrost powierzchni magazynowej BIK łącznie o blisko 80%” – dodał Mirosław Koszany.

„Z kolei w ramach segmentu handlowego jesteśmy w trakcie realizacji parku handlowego w Radomiu, który dostarczy 5,2 tys. m2 powierzchni. Zakończenie inwestycji planowane jest na połowę marca przyszłego roku. Realizacja tej inwestycji zapewni wzrost powierzchni handlowej zarządzanej przez BIK o około 75% – stwierdził Prezes Biura Inwestycji Kapitałowych S.A.

Grupa zarządza aktualnie trzema parkami logistycznymi: Centrum Logistycznym Kraków I, Centrum Logistycznym Kraków II oraz Śląskim Centrum Logistycznym w Sosnowcu o łącznej powierzchni najmu wynoszącej 55,8 tys. m2. W ramach dywersyfikacji działalności zajmuje się także budową i wynajmem nowoczesnych powierzchni handlowych w segmencie parków handlowych (retail parków). Obecnie w portfelu spółki jest w pełni wynajęty Retail Park Karpacka w Bielsku – Białej o powierzchni najmu prawie 7,0 tys. m2.