Aktualności
 Home / Dla mediów / Aktualności

Aktualności

Śląskie Centrum Logistyczne wzbogaci się o cross-dock

W ramach rozbudowy Śląskiego Centrum Logistycznego w Sosnowcu zaplanowano przeznaczenie ok. 2,5 tys. mkw. na cele cross-dockingu. Pozostałe ok. 23 tys. mkw. w inwestycji realizowanej przez Biuro Inwestycji Kapitałowych będzie dedykowane na potrzeby magazynowe.

Deweloper nowoczesnych powierzchni magazynowych opracował projekt rozbudowy Śląskiego Centrum Logistycznego w Sosnowcu. W odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie najemców Biuro Inwestycji Kapitałowych, w ramach realizowanej inwestycji, postanowiło przeznaczyć ok. 2,5 tys. mkw. na cele cross-dockingu. „Taka oferta jest bardzo poszukiwana przez najemców ponieważ specjalistyczne powierzchnie magazynowe w zakresie cross-dockingu są rzadko dostępne na rynku. Dlatego jesteśmy przekonani, że nasza propozycja spotka się z dużym zainteresowaniem” – powiedział Krzysztof Mucha, Business Development Manager Biura Inwestycji Kapitałowych S.A.

Obsługa cross-dockingu wymaga dodatkowych modyfikacji w architekturze parku logistycznego. „Do tego celu konieczne jest przygotowanie dwóch placów manewrowych, po obu stronach obiektu, dużej liczby doków oraz bram kurierskich. Dodatkowo głębokość budynku w projektowanej przez nas części rozbudowy Śląskiego Centrum Logistycznego nie będzie przekraczać 40 metrów. W klasycznych obiektach o przeznaczeniu typowo magazynowym jest to około 75 metrów” – podkreślił Krzysztof Mucha.

Cross-docking jest to przeładunek kompletacyjny, który polega na przeładowaniu, lub przepakowaniu towaru i wysyłce do odbiorcy bezpośrednio z magazynu bez dodatkowego magazynowania towaru. „Skraca to logistykę, realizowane procesy wymagają mniejszej powierzchni, a dzięki temu najemca oszczędza koszty” – dodał Business Development Manager Biura Inwestycji Kapitałowych S.A..

W ramach realizacji projektu Śląskie Centrum Logistyczne docelowo powiększy się łącznie o około 25 tys. mkw. Poza powierzchnią na cele cross-dockingu, pozostała część obiektu będzie przeznaczona na potrzeby magazynowe w ramach standardu wysokiego składowania.

Rozbudowa parku logistycznego w Sosnowcu jest jednym z celów emisyjnych, na realizację którego BIK pozyskał środki z niedawnej publicznej emisji akcji. Grupa zarządza aktualnie trzema parkami logistycznymi: Centrum Logistycznym Kraków I, Centrum Logistycznym Kraków II oraz Śląskim Centrum Logistycznym w Sosnowcu o łącznej powierzchni najmu wynoszącej 55,8 tys. m2. W ramach dywersyfikacji działalności zajmuje się także budową i wynajmem nowoczesnych powierzchni handlowych w segmencie parków handlowych (retail parków).