Aktualności
 Home / Dla mediów / Aktualności

Aktualności

BIK zwiększa wartość aktywów netto

Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. opublikowało wyniki za pierwsze trzy kwartały 2016 r. W tym okresie Grupa osiągnęła 13,4 mln zł przychodów i 2,1 mln zł zysku netto. Wartość aktywów netto w ciągu 9 miesięcy wzrosła o 3,4% do 68,8 mln zł.

Deweloper nowoczesnych powierzchni magazynowych i handlowych w pierwszych trzech kwartałach br. uzyskał 13,4 mln zł skonsolidowanych przychodów (przychody ze sprzedaży i pozostałe przychody), czyli o 6,2% więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Na poziomie wyniku operacyjnego Grupa Kapitałowa Biuro Inwestycji Kapitałowych SA od stycznia do września br. wypracowała 7,6 mln zł, co oznacza poprawę w ujęciu r./r. o 3,4%. Z kolei na poziomie wyniku netto była 2,1 mln zł na plusie, względem 6,4 mln zł w poprzednim roku.

Wartość aktywów netto na koniec września 2016 r. wyniosła 68,8 mln zł, co oznacza  wzrost o 2,2 mln zł w porównaniu do końca minionego roku. „Wzrost ten jest spowodowany dodatnim wynikiem na bieżącej działalności Grupy.” – powiedział Mirosław Koszany, Prezes Biura Inwestycji Kapitałowych S.A.

W III kwartale 2016 r. spółka z Grupy Kapitałowej uzyskała pozwolenie na budowę, co umożliwia jej rozpoczęcie realizacji inwestycji rozbudowy Centrum Logistycznego w Sosnowcu. „Finansowanie realizacji inwestycji mamy zapewnione dzięki pozyskaniu 20,34 mln zł brutto ze sprzedaży akcji w ramach oferty publicznej” – dodał Mirosław Koszany.

Grupa zarządza aktualnie trzema parkami logistycznymi: Centrum Logistycznym Kraków I, Centrum Logistycznym Kraków II oraz Śląskim Centrum Logistycznym w Sosnowcu o łącznej powierzchni najmu wynoszącej 55,8 tys. m2. W ramach dywersyfikacji działalności zajmuje się także budową i wynajmem nowoczesnych powierzchni handlowych w segmencie parków handlowych (retail parków).