Raporty
 Home / Relacje Inwestorskie/ Raporty bieżace

Raporty bieżace

RAPORT BIEŻĄCY NR 12/2018

Powiadomienie o transakcji w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR.

Zarząd Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Emitent”), informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał od Mirosława Koszanego, Prezesa Zarządu, powiadomienie, o transakcji dotyczącej instrumentów finansowych Emitenta.

Treść powiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

 

raport_bieżący_nr_12_2018

zawiadomienie_19_MAR_MK_03082018