Raporty
 Home / Relacje Inwestorskie/ Raporty bieżace

Raporty bieżace

RAPORT BIEŻĄCY NR 8/2018

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Zarząd Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Emitent”), działając na podstawie art. 70 pkt. 3) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, podaje do wiadomości publicznej wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 22 maja 2018 roku:

 

1. Jacek Kłeczek

Liczba akcji 375.000

Liczba głosów 708.750

% liczby głosów na ZWZA 29,35%

% ogólnej liczby głosów 10,42%

 

2. Roman Wąsikiewicz

Liczba akcji 375.000

Liczba głosów 708.750

% liczby głosów na ZWZA 29,35%

% ogólnej liczby głosów 10,42%

 

3. Krzysztof Szewczyk

Liczba akcji 375.000

Liczba głosów 708.750

% liczby głosów na ZWZA 29,35%

% ogólnej liczby głosów 10,42%

 

4. Esaliens Akcji Skoncentrowany

Liczba akcji 189.000

Liczba głosów 189.000

% liczby głosów na ZWZA 7,83%

% ogólnej liczby głosów 2,78%

 

raport_bieżący_nr_8_2018_wykaz_akcjonariuszy