Ład Korporacyjny
 Home / Ład Korporacyjny / Biegły rewident

Biegły rewident

Niezależnym biegłym rewidentem Spółki jest KPMG Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Warszawie i adresem: ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa.

 

Wybór biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego należy do kompetencji Rady Nadzorczej BIK S.A.