Ład Korporacyjny
 Home / Ład Korporacyjny / Profile Członków Rady Nadzorczej

Profile Członków Rady Nadzorczej

 RADA NADZORCZA:

 

Jacek Kłeczek– Przewodniczący Rady Nadzorczej

Jacek Kłeczek posiada wyższe wykształcenie (mgr inż.). W roku 1992 ukończył Politechnikę Krakowską w Krakowie Wydział Mechaniczny (kierunek: technologia maszyn). Brał udział w wielu szkoleniach rozwijających miękkie i twarde umiejętności, jak i szkoleniach branżowych. Posiadał uprawnienia i wykonywał pracę maklera papierów wartościowych (1990). Jacek Kłeczek posiada licencję pilota akrobacyjnego PPL(A)-10334 (od 1999 roku).

 

Krzysztof Szewczyk – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Krzysztof Szewczyk posiada wykształcenie wyższe (mgr inż. budownictwa). W roku 1981 ukończył Politechnikę Krakowską Wydział Budownictwa Lądowego (kierunek: konstrukcje budowlane i inżynierskie).

 

Łukasz Wąsikiewicz – Sekretarz Rady Nadzorczej

Łukasz Wąsikiewicz posiada wykształcenie wyższe (mgr). W 2001 roku ukończył Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Prawa i Administracji (kierunek: prawo). W trakcie studiów ukończył również Szkołę Prawa Niemieckiego współorganizowaną przez Uniwersytet w Heidelbergu, Uniwersytet w Moguncji i Uniwersytet Jagielloński. Ponadto brał udział w szeregu kursów i szkoleń z zakresu doradztwa podatkowego, księgowości i finansów, zarządzania ryzykiem, jak również w szeregu szkoleń i warsztatów z zakresu umiejętności „miękkich”: sprzedaż, negocjacje, coaching i mentoring, zarządzanie relacją, przywództwo, zarządzanie zespołem i inne. Łukasz Wąsikiewicz posiada uprawnienia zawodowe doradcy podatkowego (nr licencji 10658).

 

Bogumił Tokarz – Członek Rady Nadzorczej

Bogumił Tokarz posiada wykształcenie wyższe (mgr inż. mechanik). W roku 1981 ukończył Politechnikę Krakowską Wydział Mechaniczny (kierunek: systemy i urządzenia energetyczne).

 

Łukasz Koterwa – Członek Rady Nadzorczej

Łukasz Koterwa posiada wykształcenie wyższe (mgr). W 2004 roku ukończył Akademię Ekonomiczną w Krakowie, Wydział Zarządzania (kierunek: zarządzanie i marketing). W trakcie studiów w 2001 roku wyjechał na półroczne stypendium do Bredy (Holandia), gdzie uzyskał w 2004 roku tytuł licencjata w International Business School. W 2009 roku ukończył również studia podyplomowe „Metody wyceny spółek kapitałowych”, organizowane przez Szkołę Główną Handlowa w Warszawie. Ponadto brał udział w licznych szkoleniach z zakresu finansów i zarządzania ryzykiem, funkcjonowania GPW, wymogów rynku kapitałowego oraz ładu korporacyjnego.

 

Andrzej Hopko - Członek Rady Nadzorczej

Andrzej Hopko posiada wykształcenie wyższe. W 2003 roku ukończył Wyższą Szkołę Bankowości w Poznaniu na kierunku Rachunkowość i Finanse Przedsiębiorstw. Następnie w 2007 roku ukończył Podyplomowe Studia z Rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Posiada licencję Ministra Finansów uprawniającą do świadczenia usług księgowych. Jest członkiem ACCA (the Association of Chartered Certified Accountants).