Ład Korporacyjny
 Home / Ład Korporacyjny / Profile Członków Zarządu

Profile Członków Zarządu

ZARZĄD:

 

Mirosław Koszany – Prezes Zarządu

Mirosław Koszany posiada wykształcenie wyższe. W 1988 roku ukończył Politechnikę Śląską w Gliwicach, Wydział Mechaniczno-Energetyczny (kierunek: mechanika, specjalność: maszyny i urządzenia energetyczne). W 1999 roku ukończył studia podyplomowe – Szkoła Biznesu, zorganizowane przez Politechnikę Krakowską wspólnie z Central Connecticut State University New Britain. W 2009 roku ukończył studia podyplomowe z zakresu szacowania nieruchomości, zorganizowane przez Politechnikę Krakowską wspólnie z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie. Posiada uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości - tytuł rzeczoznawcy majątkowego nr 5723.

 

Roman Wąsikiewicz  - Członek Zarządu

Roman Wąsikiewicz posiada wykształcenie wyższe (mgr inż. hutnik). W 1977 roku ukończył Akademię Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Metalurgiczny (kierunek: metaloznawstwo i fizyka metali). Jest jednym ze współzałożycieli spółki.