Wyniki finansowe
 Home / O Spółce / Wyniki finansowe

Wyniki finansowe - dane skonsolidowane

dane w mln PLN

2015 2016 2017

2018 

2019

Przychody ze sprzedaży

17,3

16,8

17,7

19,2

18,4

Wynik z działalności operacyjnej

5,0

11,6

1,3

10,3

11,9

Wynik brutto

3,4

3,7

5,5

4,5

5,9

Wynik netto

2,9

4,7

4,5

2,1

3,7

Aktywa ogółem

187,4

209,6

213,1

228,9

227,2

Kapitał własny

66,6

90,1

94,3

96,7

92,2

Rentowność działalności operacyjnej

28,7%

68,8%

7,3%

53,6%

64,4%

Rentowność brutto

19,5%

22,0%

31,1

23,4%

32,2%

Rentowność netto

16,71%

27,7%

25,4%

10,9%

20,4%

Rentowność aktywów ogółem

1,5%

2,22%

2,11%

0,9%

1,6%

Rentowność kapitału własnego

4,3%

5,18%

4,77%

2,2%

4,1%