Wyniki finansowe
 Home / O Spółce / Wyniki finansowe

Wyniki finansowe - dane skonsolidowane

dane w mln PLN

2014 2015 2016

2017

2018

Przychody ze sprzedaży

14,9

17,3

16,8

17,7

19,2

Wynik z działalności operacyjnej

11,0

5,0

11,6

1,3

10,3

Wynik brutto

6,4

3,4

3,7

5,5

4,5

Wynik netto

3,8

2,9

4,7

4,5

2,1

Aktywa ogółem

213,1

187,4

209,6

213,1

228,9

Kapitał własny

76,4

66,6

90,1

94,3

96,7

Rentowność działalności operacyjnej

73,5%

28,7%

68,8%

7,3%

53,6%

Rentowność brutto

42,5%

19,5%

22,0%

31,1

23,4%

Rentowność netto

25,1%

16,71%

27,7%

25,4%

10,9%

Rentowność aktywów ogółem

1,80%

1,5%

2,22%

2,11%

0,9%

Rentowność kapitału własnego

4,90%

4,3%

5,18%

4,77%

2,2%

 

 

dane w mln PLN

IQ2018

IQ 2019

Przychody ze sprzedaży

4,5

5,3

Wynik z działalności operacyjnej

2,5

2,7

Wynik brutto

0,8

1,8

Wynik netto

0,6

1,8

Rentowność działalności operacyjnej

55,6%

50,9%

Rentowność brutto

17,8%

34,0%

Rentowność netto

13,3%

34,0%