Akcjonariat
 Home / O Spółce / Akcjonariat

Akcjonariat

Struktura akcjonariatu

 

Kapitał zakładowy BIK S.A. wynosi 4.166.267 zł i dzieli się na 4.166.267 akcji o wartości nominalnej 1,00 zł każda, w tym:

1) 190.000 akcji serii A, imiennych, uprzywilejowanych, o wartości nominalnej 1,00 zł każda,

2) 1.910.000 akcji serii G imiennych, uprzywilejowanych, o wartości nominalnej 1,00 zł każda,

3) 900.000 akcji serii H na okaziciela, zwykłych, o wartości nominalnej 1,00 zł każda,

4) 1.130.000 akcji serii I na okaziciela, zwykłych, o wartości nominalnej 1,00 zł każda,

5) 36.267 akcji serii J na okaziciela, zwykłych, o wartości nominalnej 1,00 zł każda.

 

Akcje serii A są uprzywilejowane co do prawa głosu w ten sposób, że na każdą akcję przypada 5 głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Akcje serii G są uprzywilejowane co do prawa głosu w ten sposób, że na każdą akcję przypada 2 głosy na Walnym Zgromadzeniu.

 

Akcjonariusz

Liczba akcji

Udział w kapitale (%)

Liczba głosów

Udział w głosach na WZA (%)

Bogumił Tokarz

450 000

10,80%

850 500

12,44%

Roman Wąsikiewicz

391 292

9,39%

725 042

10,60%

Jacek Kłeczek

375 000

9,00%

708 750

10,37%

Beata Kłeczek

375 000

9,00%

708 750

10,37%

Krzysztof Szewczyk

375 000 9,00% 708 750 10,37%
Jolanta Cepielik-Szewczyk 375 000 9,00% 708 750 10,37%
Łukasz Wąsikiewicz 375 000 9,00% 708 750 10,37%

Pozostali

1 449 975

 34,81%  1 716 975  25,11%

Razem

4 166 267

100,00%
 6 836 267 
100,00%