Raporty
 Home / Relacje Inwestorskie / Raporty

Raporty bieżace

RAPORT BIEŻĄCY NR 54/2017

Powiadomienie o transakcji w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR Czytaj więcej...

RAPORT BIEŻĄCY 53/2017

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Czytaj więcej...

RAPORT BIEŻĄCY 52/2017

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenia w dniu 7 czerwca 2017 roku. Czytaj więcej...

RAPORT BIEŻĄCY NR 51/2017

Rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym spółki zależnej od Emitenta Czytaj więcej...

RAPORT BIEŻĄCY NR 50/2017

Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną od Emitenta Czytaj więcej...

RAPORT BIEŻĄCY NR 49/2017

Zawarcie umowy zakupu nieruchomości przez spółkę zależną od Emitenta Czytaj więcej...

RAPORT BIEŻĄCY NR 48/2017

Treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 7 czerwca 2017 roku. Czytaj więcej...

RAPORT BIEŻĄCY NR 47/2017

Informacje zawarte w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Czytaj więcej...

RAPORT BIEŻĄCY NR 46/2017

Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Emitenta. Czytaj więcej...

RAPORT BIEŻĄCY NR 45/2017

Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Emitenta. Czytaj więcej...