Raporty
 Home / Relacje Inwestorskie / Raporty

Raporty bieżace

RAPORT BIEŻĄCY NR 18/2018

Przydzielenie akcji uczestnikom Programu Motywacyjnego. Czytaj więcej...

RAPORT BIEŻĄCY NR 17/2018

Podpisanie przedwstępnej umowy zakupu nieruchomości przez spółkę zależną od Emitenta Czytaj więcej...

RAPORT BIEŻĄCY NR 16/2018

Podpisanie listu intencyjnego przez spółkę zależną od Emitenta Czytaj więcej...

RAPORT BIEŻĄCY NR 15/2018

Rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym spółki zależnej od Emitenta Czytaj więcej...

RAPORT BIEŻĄCY NR 14/2018

Powołanie spółki zależnej od Emitenta – korekta (uzupełnienie) raportu nr 14/2018 z dnia 19 października 2018 roku Czytaj więcej...

RAPORT BIEŻĄCY NR 14/2018

Powołanie spółki zależnej od Emitenta Czytaj więcej...

RAPORT BIEŻĄCY NR 13/2018

Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku. Czytaj więcej...

RAPORT BIEŻĄCY NR 12/2018

Powiadomienie o transakcji w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR. Czytaj więcej...

RAPORT BIEŻĄCY NR 11/2018

Powiadomienie o transakcji w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR. Czytaj więcej...

RAPORT BIEŻĄCY NR 10/2018

Przydzielenie warrantów subskrypcyjnych uczestnikom Programu Motywacyjnego. Czytaj więcej...