Raporty
 Home / Relacje Inwestorskie / Raporty

Raporty bieżace

RAPORT BIEŻĄCY NR 8/2019

Rejestracja akcji Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. serii J w KDPW Czytaj więcej...

RAPORT BIEŻĄCY NR 7/2019

Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii J spółki Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. Czytaj więcej...

RAPORT BIEŻĄCY NR 6/2019

Warunkowa rejestracja akcji zwykłych na okaziciela serii J spółki Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. przez KDPW Czytaj więcej...

RAPORT BIEŻĄCY NR 5/2019

Rozwiązanie przedwstępnej umowy zakupu nieruchomości przez spółkę zależną od Emitenta Czytaj więcej...

RAPORT BIEŻĄCY NR 4/2019

Nabycie udziałów przez spółkę zależną od Emitenta w Themis Development Sp. z o.o. Czytaj więcej...

RAPORT BIEŻĄCY NR 3/2019

Udzielenie przez Emitenta pożyczki spółce zależnej Czytaj więcej...

RAPORT BIEŻĄCY NR 2/2019

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 roku Czytaj więcej...

RAPORT BIEŻĄCY NR 1/2019

Emisja i przydział obligacji serii A Czytaj więcej...

RAPORT BIEŻĄCY NR 20/2018

Powiadomienie o transakcji w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR. Czytaj więcej...

RAPORT BIEŻĄCY NR 19/2018

Powiadomienie o transakcji w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR. Czytaj więcej...