Raporty
 Home / Relacje Inwestorskie / Raporty

Raporty bieżace

RAPORT BIEŻĄCY NR 18/2019

Treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 26 czerwca 2019 roku. Czytaj więcej...

RAPORT BIEŻĄCY NR 17/2019

Informacje zawarte w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Czytaj więcej...

RAPORT BIEŻĄCY NR 16/2019

Pierwsze zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze połączenia Emitenta ze spółką zależną zgodnie z art. 504 § 1 KSH. Czytaj więcej...

RAPORT BIEŻĄCY NR 15/2019

Informacja o zamiarze połączenia Emitenta ze spółką zależną. Czytaj więcej...

RAPORT BIEŻĄCY NR 14/2019

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału warunkowego. Czytaj więcej...

RAPORT BIEŻĄCY NR 13/2019

Zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości przez spółkę zależną od Emitenta Czytaj więcej...

RAPORT BIEŻĄCY NR 12/2019

Zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości przez spółkę zależną od Emitenta Czytaj więcej...

RAPORT BIEŻĄCY NR 11/2019

Zawarcie istotnej umowy przez spółkę zależną Czytaj więcej...

RAPORT BIEŻĄCY NR 10/2019

Przekazanie do publicznej wiadomości opóźnionej informacji poufnej. Czytaj więcej...

RAPORT BIEŻĄCY NR 9/2019

Zawarcie istotnej umowy przez spółkę zależną Czytaj więcej...