Raporty
 Home / Relacje Inwestorskie / Raporty

Raporty bieżace

RAPORT BIEŻĄCY NR 34/2017

Zawarcie znaczącej umowy przez Spółkę zależną od Emitenta Czytaj więcej...

RAPORT BIEŻĄCY NR 33/2017

Powołanie spółki zależnej od Emitenta Czytaj więcej...

RAPORT BIEŻĄCY NR 32/2017

Podpisanie aneksu do listu intencyjnego przez spółkę zależną od Emitenta. Czytaj więcej...

RAPORT BIEŻĄCY NR 31/2017

Podpisanie aneksu do listu intencyjnego przez spółkę zależną od Emitenta. Czytaj więcej...

RAPORT BIEŻĄCY NR 30/2017

Podpisanie listu intencyjnego przez spółkę zależną od Emitenta Czytaj więcej...

RAPORT BIEŻĄCY NR 29/2017

Rejestracja zmiany Statutu Emitenta Czytaj więcej...

RAPORT BIEŻĄCY NR 28/2017

Powołanie członka Rady Nadzorczej. Czytaj więcej...

RAPORT BIEŻĄCY NR 27/2017

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Czytaj więcej...

RAPORT BIEŻĄCY NR 26/2017

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia w dniu 14 lutego 2017 roku. Czytaj więcej...

RAPORT BIEŻĄCY NR 25/2017

Powiadomienie o transakcji w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR. Czytaj więcej...